Ramowy rozkład dnia i zajęcia dodatkowe .

Ramowy rozkład dnia dla 3 i 4-latków – grupa „Cherubinki”

7:30-8:00 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy integracyjne, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci – grupa łączona.
8:00-8:2 - Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:20-9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie, kształtowanie nawyku mycia zębów.
9:00-9:45 - Realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą według wybranego programu wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
9:45-10.00 – Drugie śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurujących dzieci. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
10:00-11.00 - Swobodne zabawy dzieci w kącikach tematycznych, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
11.00-12:00 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze.
12.00-12:30 - Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe. Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłkach.
12:30-12:45 – Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej.
12:45-13:30 – Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczym oraz z dziećmi zdolnymi.
13.30 - 14.00 – Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali. Zabawy kołowe, taneczno-ruchowe, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
14.00 – 15.00 - Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej, czytanie książek przez nauczyciela. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy stolikowe.
15:00-15:30 - Zajęcia opiekuńcze – grupa łączona. Zabawy inspirowane przez dzieci w wybranych kącikach tematycznych. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.
Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.


ZAJĘCIA DODATKOWE W GRUPIE „CHERUBINKI” 2020/2021

RELIGIA:
środa-11.05-11.35
czwartek-13.10-13.40

J. NIEMIECKI:
poniedziałek 10.10-10.40
piątek- 10.10-10.40

RYTMIKA: piątek- 13.00-13.30


LOGOPEDIA: wtorek- 13.00-14.00
środa-1100-12.00
czwartek- 10.00-11.00
11.00-12.00


Przedszkolowo.pl logo