Ramowy plan dnia,zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE W GRUPIE „DELFINKI” 2021/2022
rytmika- środa godzina 13:30
język angielski- poniedziałek godzina 13:30

RAMOWY ROZKŁAD DNIA U „DELFINKÓW”
GRUPA 5,6- LATKÓW

7.30- 8.00 Otwarcie przedszkola- grupy łączone
•zabawy w kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
-uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych i działalności plastyczno- manipulacyjnej

8.00- 8.40 Zabawy z grupą- powitanie w kręgu
-zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych,
•zabawy ze śpiewem, integracyjne, przy muzyce

8.40- 9.10 Śniadanie, realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9.10- 9.40 Zabawa i edukacja
•zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela ,
•realizacja różnych form i metod pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

9.40-10.10 Przygotowanie do drugiego śniadania- porządkowanie sali, realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych,

10.10-10.40 Drugie śniadanie

10.40- 12.10 Zabawa i ruch
•zabawy swobodne z rówieśnikami,
•spacery, wycieczki, zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego i rekreacyjnego w ogrodzie,
•gdy pada deszcz zabawy na hali sportowej, uczestnictwo w zabawach zespołowych
•prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
•przygotowanie do obiadu

12.10-12.30 realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

12.30- 13.00 Obiad, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

13.00-13.30 Relaks
•słuchanie bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
•słuchanie nagrań płytowych i słuchowisk lub muzyki relaksacyjnej

13.30-15.00 Aktywne popołudnie
•zabawa z wybranym elementem ruchu
•zabawy tematyczne, badawcze podejmowane wspólnie z nauczycielką,
•praca indywidualna z nauczycielem,
•słuchanie czytanych przez nauczyciela książek, oglądanie książek i czasopism dziecięcych,
•zabawa według zainteresowań w kącikach z rówieśnikami

15.00- 15.30 Zabawy na zakończenie dnia- grupy łączone
•zabawy stolikowe: puzzle, gry, układanki
•praca indywidualna
•porządkowanie sali
Przedszkolowo.pl logo