Historia przedszkola

Przedszkole powstało w 1982r. Najpierw było przedszkolem jednooddziałowym, a od 1990 roku jest dwuoddziałowe. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Rewalu. W 2008r. uchwałą XVIII/125/07 z dnia 21.12.2007r. placówce nadano imię Sindbada Żeglarza, zaś obie grupy przyjęły nazwę ,, Delfinki” i ,,Cherubinki” ( od nazw ryb).

Nauka i zabawa odbywa się w dwóch przestronnych i kolorowych salach. Program wychowawczo-dydaktyczny zgodny z podstawą programową realizują dwie nauczycielki-wychowawczynie. Ponadto w przedszkolu zatrudnione są jeszcze trzy nauczycielki, jedna osoba pełniąca funkcję pomocy nauczyciela oraz jeden pracownik pełniący funkcję woźnej oddziałowej. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu, tak więc pozostali pracownicy obsługi są również pracownikami szkoły.


Historia przedszkola

Początki naszego przedszkola sięgają roku 1982. Wówczas z inicjatywy inspektora oświaty Alojzego Krala powstało jednooddziałowe przedszkole, którego dyrektorem została Helena Gil. Dzieci bawiły się w niewielkiej sali, zaś szatnia pełniła dodatkowo funkcję stołówki. Posiłki przygotowywane były w pomieszczeniu obok szatni.

Lata 1982-1984 to ciągle zmiany kadrowe, dopiero potem następuje pewna stabilizacja.

Rok 1989 jest rokiem zmian w kraju. Wraz z pierwszymi wyborami samorządowymi przedszkola stają się ,,zadaniem własnym gmin”, tak więc Gmina Rewal przejmuje całkowicie utrzymanie placówki. Kolejne zmiany przyniósł rok 2002. Uchwałą Rady Gminy Przedszkole Publiczne tworzy wraz ze Szkołą Zespół.

Po 26 latach działalności edukacyjnej przyszedł czas, by nadać imię przedszkolu. Długo przygotowywana uroczystość miała swój finał 7. maja 2006r., na którą zostały zaproszone osoby, w różny sposób związane z placówką, i którym los dzieci nie był obojętny. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz gminnych, dyrektorzy przedszkoli i szkół, rodzice, sponsorzy oraz byli pracownicy placówki. Na ręce dyrektor ZSP Mareli Wawrzyniak ,,Akt Nadania Imienia” przekazał wójt Gminy Robert Skraburski.

Na przestrzeni 29 lat istnienia Przedszkola dyrektorkami były: Helena Lis, Anna Kusztelak, Rozalia Górska, Irena Pawluk vel Mikołajczuk, Marela Wawrzyniak,Wanda Szukała-Błachuta, Ewa łozdowska, która obecnie pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz pełniące obowiązki dyrektora: Lucyna Kuzicka i Zofia Lebioda.

Uczyły i wychowywały: Elżbieta Jasińska, Barbara Trafna, Joanna Łozdowska, Barbara Konieczka, Barbara Sulima, Anna Pawłow, Małgorzata Dębicka,Natalia Frydrychowska oraz wspomniane wcześniej dyrektorki.

Przez wszystkie lata istnienia Przedszkola, kadra pedagogiczna realizując zadania statutowe, z roku na rok wzbogacała swoje formy pracy na coraz bardziej atrakcyjne. Wzbogacana była także baza – nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, meble, środki audiowizualne.

Przedszkole im. Sindbada Żeglarza, zarówno kiedyś, jak i teraz realizuje wytyczony program nauczania, bierze aktywny udział w życiu społeczności lokalnej, a jego wychowankowie posiadają niezbędna wiedzę do podjęcia nauki w szkole, osiągają sukcesy w konkursach lokalnych i ogólnopolskich, pomagają potrzebującym, są wrażliwi i czuli na losy innych ludzi.


Dlaczego wybrano imię Sindbada Żeglarza?

Żeby wyjaśnić, skąd wzięła się nazwa naszego przedszkola, konieczne jest przeprowadzenie naukowego wywodu. A naukowe wywody mają to do siebie, że obowiązkowo muszą się wywodzić z odległej przeszłości.

Nasze przedszkole zatem zaistniało nad samym morzem, przy ulicy Szczecińskiej w przeszłości tak odległej, że wręcz zamierzchłej, co oznacza, że jest ono już w zaawansowanym wieku przedemerytalnym. Za to jaki duch w nas! Tak młody, że się go przez cały dzień figle trzymają i jeden nowy pomysł za drugim się rodzi. Co do losów świata – i przy okazji naszych własnych – jesteśmy nieuleczalnymi i radosnymi optymistami.

A nasze dzieci? Po prostu – co w sercu, to i w wyobraźni, tej baśniowej właśnie! Dlatego postać Sindbada Żeglarza uważają za symbolicznego przewodnika wiodącego je drogą poznania siebie i swoich możliwości, żyjącego w harmonii ze światem ludzi, przyrody i sztuki. Nasz Sindbad Żeglarz zaprasza dzieci do wejścia w świat przygody, bohaterstwa, samodzielnych decyzji, a w rezultacie dostrzegania w otaczającej nas rzeczywistości jej ciepłych, ludzkich stron. Mamy nadzieję, że pozytywne cechy Sindbada Żeglarza pozwolą naszym dzieciom wzorować się na jego postępowaniu.

Jest jeszcze jeden argument przemawiający za trafnym wyborem imienia dla naszej placówki. Przedszkole wraz ze szkołą tworzy Zespół Szkolno-Przedszkolny, a szkoła nosi imię słynnego żeglarza Leonida Teligi – taki dobór patronów może wróżyć tylko wielkie przygody na oceanie nauki.


Przedszkolowo.pl logo