Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE W GRUPIE „DELFINKI” 2017/2018

Język niemiecki
poniedziałek 11:20-11:50
czwartek 10.30-11.00
prowadzący- mgr Tomasz Heppner

Religia
wtorek 10:20-10:50
piątek 11:20-11:50
prowadzący- mgr Damian Zieliński

Logopedia (zaj. indyw.)
czwartek 12:30-13:00
piatek 9:00-9:30, 10:00-11:00, 13:00-14:00
prowadzący mgr Jacek Kabala

Język angielski
poniedziałek 13.30-14.00
prowadząca mgr Karina Romul-Kopeć

Rytmika
wtorek 13.00-13.30
prowadzący mgr Jacek Kabala
Przedszkolowo.pl logo