Materiały: Scenariusze zajęć

Zwierzęta zimą

Zwierzęta zimą


Opracowała:
mgr Katarzyna Chawałkiewicz


„Zwierzęta zimą”

Cel główny:
- uświadomienie dzieciom konieczności dokarmiania zwierząt w czasie zimy;
Cele szczegółowe:
- poznaje warunki panujące w lesie w czasie zimy,
- zna zwierzęta leśne,
- wie jak wygląda karmik i czym dokarmiamy ptaki,
- wie jak wygląda paśnik i czym dokarmiamy zwierzęta,
- odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego wiersza,
- dopasowuje pożywienie do ptaka lub zwierzęcia,
- przestrzega reguł w zabawach ruchowych


Metody: czynna- udział dzieci w zajęciu i zabawie ruchowej,
słowna- wypowiedzi dzieci na dany temat, czytanie globalne wyrazów, rozwiązywanie zagadek,
oglądowa- pokaz ilustracji, emblematów,
Formy: praca z całą grupą, praca indywidualna przy stole,
Środki dydaktyczne:
Ilustracje zwierząt leśnych, a szczególnie sarna, zając, dzik, wróbel sikorka, małe obrazki tych zwierząt dla każdego dziecka
Wyrazy: las, ptaki
Ilustracje: karmnik, paśnik
Pożywienie: siano, marchew, kapusta, buraki, ziemniaki, ziarna, słoninka

Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie zagadki:
Sosnowy, dębowy, stary lub młody,
rosną w nim grzyby, rosną jagody. ... (las)
Globalne czytanie wyrazu „Las”

2. Wyprawa do lasu - zabawa ruchowa z elementami metody W.Sherborne
N: Wyruszymy dziś na wyprawę do lasu. Po drodze możemy napotkać różne przeszkody, dlatego dobierzcie się parami. Idziemy!
Uwaga! Zwalone drzewo - Jedna osoba będzie „zwalonym drzewem”, druga musi pokonać przeszkodę przechodząc i unosząc wysoko nogi (wyczucie kolan)
Uwaga! Duży kamień na drodze - Jedna osoba będzie „dużym kamieniem”, który trzeba usunąć ze ścieżki, druga siada plecami do niej i próbuje go przesunąć(wyczuwanie siły)
Uwaga! Złamany konar - Jedna osoba tworzy „złamany konar drzewa”, druga przechodzi pod nim i pod innymi „konarami” (ćwiczenie w grupie, wyczucie współpracy)
Jesteśmy w lesie - Każde dziecko indywidualnie - „Wiatr kołysze konarami drzew” (ćwiczenie twórcze)

3. Zimowy las – rozmowa o warunkach panujących obecnie w lesie.
- Jak wygląda las obecnie?
- Jak wyglądają drzewa?
- Czym jest pokryta ziemia?

4. Rozmowa na temat zwierząt żyjących w lesie:
- Jakie zwierzęta i ptaki możemy spotkać w lesie?
- Jak przygotowują się do zimy?
(Wybieranie ze zbioru ilustracji, tych które przedstawiają zwierzęta i ptaki żyjące w lesie. Zawieszenie na tablicy. Globalne czytanie wyrazu „ptaki”)

5. Słuchanie wiersza ,, Kto pamięta o zwierzętach” czytanego przez nauczycielkę.
Leśnik sarnom wyniósł siano
i sól do solniczki,
a wiewiórka chowa w dziupli
swoje smakołyczki.
Lis futerko kupił nowe,
wróble zaś zmieniły piórka.
W sen zapadły jeże, żaby,
śpi już nawet mała pszczółka.
Cisza w lesie coraz głębsza,
pochowały się zwierzęta.
Co też zimą będą jadły?
Czy też o nich ktoś pamięta?
Pan leśniczy dba o sarny
w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać musimy,
lecz w naszym ogrodzie.

6. Rozmowa o treści wiersza:
- O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?
- Kto zapadł w sen zimowy?
- Kto ma nowe futro?
- Co robi wiewiórka?
- Które zwierzęta mają kłopot ze zdobyciem pożywienia?
- Kto o nich zadba?
- W jaki sposób?

7. Wyjaśnienie znaczenia słowa „paśnik” i „karmnik” na podstawie ilustracji i informacji nauczycielki.

8. Co dla ptaków, co dla zwierząt – nazywanie i segregowanie pożywienia:
siano (sarna), ziemniaki, buraki (dzik), marchew, kapusta (zając), ziarna (wróbel), słoninka (sikorka)

9. Zwierzęta i ich przysmaki – zabawa dydaktyczna.
Każde dziecko otrzymuje obrazek przedstawiający dzika, sarnę, zająca, wróbla, sikorkę. Dzieci biegają po sali, na hasło „Paśnik” szukają tacki z przeznaczonym dla danego zwierzęcia pokarmem. Sprawdzenie czy nie ma pomyłki, zamiana obrazków i ponowna zabawa.


10. Zachęcenie dzieci do dokarmiania ptaków: Nauczycielka recytuje ostatnią zwrotkę
wiersza i pyta, gdzie my możemy dokarmiać ptaki.
Pan leśniczy dba o sarny
w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać musimy, lecz w naszym ogrodzie.

11. Prawda-fałsz – quiz podsumowujący wiadomości; nauczycielka czyta zdanie, dzieci odpowiadają „tak” lub „nie”
„ Wiewiórka gromadzi zapasy na zimę”.
„Hałasujemy w lesie”.
„Niszczymy domy zwierząt”.
„ Dokarmiamy zwierzęta w czasie zimy”.
„ Jeż zasypia na zimę.”
„Leśniczy dostarcza pożywienie do paśnika.”

13.Wysłuchanie piosenki „ Jestem wróbelkiem”
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.