Materiały: Scenariusze zajęć

Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe

CEL GŁÓWNY:
• Rozwijanie percepcji słuchowej (14.6)
CELE POŚREDNIE:
• Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt domowych
• Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
• Rozwój zainteresowań wybranymi zwierzętami
CELE OPERACYJNE:
• Rozpoznają zapis własnego imienia na wizytówce,
• Wyodrębniają głoski w zapisie własnego imienia,
• Rozwiązują zagadki słowne na temat zwierząt domowych,
• Dzielą na sylaby i głoski nazwy zwierząt,
• Wysłuchują wiadomości na temat zwierząt,
• Naśladują zachowania wybranych zwierząt,
• Układają zdania z podanym słowem,
• Łączą sylaby w słowa,
• Pogrubiają kontur ryby,
• Wycinają wzdłuż linii.
METODY:
• słowna - opowiadanie, rozmowa
• praktyczna - zadania stawiane dzieciom
• aktywizujące - twórcze myślenie
FORMY ORGANIZACYJNE NAUCZANIA:
• Zbiorowa
• Indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Ilustracje zwierząt domowych, karta pracy z konturem ryby.PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Zaproszenie dzieci do zajęć, dzieci odszukują wizytówki ze swoim imieniem. Podchodzą do koła zgodnie z poleceniem nauczyciela, np. dzieci, które mają w swoim imieniu literę „i”; dzieci, których imię zaczyna się na „K” itd.
2. Wprowadzenie w temat zajęć, rozwiązywanie zagadek słownych:
• tak cichutko chodzi, że go nikt nie słyszy i dlatego bardzo boją się go myszy (kot)
• jest leniwy wielce, krok wolno odmierza, chodzi w kamizelce z twardego pancerza (żółw)
• siedzi w klatce kolorowa, umie mówić różne słowa (papuga)
• za kości rzucone, dziękuje ogonem (pies)
• ma długie uszy, futerko puszyste, ze smakiem chrupie sałaty listek (królik)
• rozciąga policzki jak woreczki małe, zimowe zapasy przenosi w nich całe (chomik)
3. Podział na sylaby i głoski nazw zwierząt domowych. Nauczyciel opowiada ciekawostki o kolejnych zwierzętach domowych, następnie dzieci dzielą na głoski i sylaby ich nazwy: pies, kot, królik, chomik, rybka, papuga, żółw
4. Zabawa ruchowa. Dzieci na polecenie nauczyciela wykonują określone czynności
• dzieci, które lubią zwierzęta chodzą powoli jak żółwie
• dzieci, które mają w domu zwierzątko fruwają jak papugi
• dzieci, które mają w swoim imieniu głoskę „k” naśladują kotki
• dzieci, które mają w swoim imieniu głoskę „p” szczekają jak psy
• dzieci, które mają w swoim imieniu głoskę „l” skaczą jak króliczki
• dzieci, które mają w swoim imieniu głoskę „a” pływają jak rybki
5. Układanie krótkich zdań z nazwami wybranych zwierząt domowych oraz akcesoriów potrzebnych do ich hodowli (kot, pies, mysz, buda, smycz, akwarium, klatka itp.)
6. Łączenie sylab w słowa - nauczyciel podaje nazwy zwierząt w formie sylabowej, dzieci podają pełną nazwę zwierzęcia.
7. Ćwiczenia grafomotoryczne „Akwarium” – pogrubianie konturu ryby ołówkiem, wycięcie rysunku, pokolorowanie go i przyklejenie na karton imitujący akwarium.
8. Ewaluacja zajęcia.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.