Materiały: Scenariusze zajęć

Znaczenie ruchu w rozwoju dziecka

Znaczenie ruchu w rozwoju dziecka

materiały ZNACZENIE RUCHU
dla rodziców W ROZWOJU DZIECKA
Przedszkole nr 2
Lewin BrzeskiOkres przedszkolny to wiek wzmożonej aktywności ruchowej. Ruch jest najważniejszym stymulatorem biologicznym zapewniającym harmonijny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka: biologicznej, psychologicznej i społecznej. Funkcjonowanie wszystkich sfer jest ściśle z sobą powiązane i uzależnione.
Aktywność ruchowa ma znaczący wpływ na rozwój, doskonalenie i różnicowanie morfologiczno-fizjologiczne wszystkich układów i organów.
Ruch i związana z nim aktywność mięśniowa wpływają przede wszystkim na układ ruchowy, tj.: mięśnie, kości, stawy i więzadła. W wyniku pracy powiększa się przekrój oraz objętość włókien mięśniowych, wzrasta ich napięcie, siła, a także sprężystość. Aktywność ruchowa wpływa na prawidłowy przebieg ossyfikacji kości, warunkujący ich wzrost na długość. Ruch oddziałuje także na wzmożenie wytrzymałości i elastyczności, sprężystości aparatury więzadłowo-torebkowej, co warunkuje formowanie się w tym okresie naturalnych krzywizn kręgosłupa.
Okres przedszkolny to faza największej ruchliwości oraz ekspansywności w znaczeniu fizycznym, psychicznym i społecznym. Warunkują to przebiegające wówczas trzy procesy:
rozwój funkcji lokomocyjnych, rozwój funkcji komunikacyjnych i rozwój wyobraźni.
Aktywność ruchowa spełnia cztery podstawowe funkcje, do których zaliczamy:
• Stymulację – procesów rozwojowych,
• Adaptację – przystosowanie organizmu do życia, do wysiłku fizycznego i do warunków środowiskowych,
• Kompensację – przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom rozwojowym przez wyrównywanie niedoboru ruchu,
• Korektywę – likwidowanie niepożądanych zjawisk w narządzie ruchu w razie ich zaistnienia.
Ćwiczenia ruchowe uprawiane przez rodziców z dziećmi od najmłodszych lat mają szereg zalet, np.:
 stanowią zachętę do rozwijania sprawności ruchowej dzieci,
 pogłębiają stosunki uczuciowe miedzy rodzicami a dziećmi,
 umożliwiają wykonywanie ćwiczeń także rodzicom,
 pozwalają spędzić czas w sposób czynny,
 są źródłem radości, wzbogacają życie rodzinne, pogłębiają więzi rodzinne.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że wspólne ćwiczenia gimnastyczne sprzyjają rozwojowi fizycznemu dziecka, wzmacniają jego organizm, a także są bardzo korzystne dla rodziców.
Ruch stanowi jeden ze wskaźników rozwoju i zdrowia, a także jest podstawowym bodźcem rozwojowym. W okresie przedszkolnym odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu motoryki dziecka. Przedszkolak nabywa wówczas znaczących umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali.
Poprzez systematyczne wykonywanie ćwiczeń fizycznych można wpłynąć na prawidłową budowę i postawę ciała, prawidłowo kształtować układ ruchowy, korygować już zaistniałe wady postawy lub przynajmniej zapobiegać dalszemu ich nasilaniu się.
Tak więc tylko stała, systematyczna i optymalnie intensywna aktywność fizyczna stanowi warunek ciągłego podnoszenia na wyższy poziom nie tylko sprawności fizycznej, ale i warunków zdrowotnych organizmu wychowanka.
Rodzice i nauczyciele mają największy wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Oni spędzają z dzieckiem najwięcej czasu, a także są dla niego wzorem, przekazują wiadomości, umiejętności oraz nawyki. W przedszkolu i w domu dziecko uczy się nowych ruchów i doskonali zdobyte umiejętności. Nauczyciele i rodzice mogą – i powinni - tak kierować rozwojem ruchowym dziecka, aby uzyskać cel – zdrowe, sprawne dziecko o zdrowej sylwetce.

Bibliografia:
1. Z. Chromiński, Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo IWZZ, Warszawa 1990, s. 36.
2. J. Andrzejewska, J. Wierucja, Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego, Wydawnictw WSiP, Warszawa 2009, s. 33.
3. J. Bielski, Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005, s. 64.
4. D. Siemek, Gry i zabawy ruchowe dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo CRZZ, Warszawa 1990, s. 13-14.

Opracowała: Małgorzata Korytkowska-Pufka
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.