Materiały: Scenariusze zajęć

Zanim zwierzęta zapadną w sen zimowy

Zanim zwierzęta zapadną w sen zimowy

TEMAT ZAJĘĆ: „Zanim zwierzęta zapadną w sen zimowy”.

CELE OPERACYJNE (dziecko...):

a) poprawnie odgaduje podane zagadki;
b) potrafi wyszukać leśne zwierzęta i wskazać je na obrazkach;
c) odczytuje nazwy zwierząt globalnie;
d) zna zwyczaje niektórych zwierząt (zapadanie w sen zimowy);
e) wypowiada się prostymi zdaniami;
f) umie porównać liczebność zbiorów;
g) przelicza elementy danego zbioru, rozpoznaje znak graficzny liczb 1-5;
h) stosuje prawidłowo liczebniki;
i) przyporządkowuje podpisy do obrazków;
j) wyszukuje wśród innych wylosowany wyraz i skreśla go.

CELE OGÓLNE:

a) poznanie zwyczajów niektórych zwierząt zapadających w sen zimowy;
b) kształcenie umiejętności rozwiązywania zagadek;
c) rozpoznawanie zwierząt po ich charakterystycznych cechach;
d) zainteresowanie dzieci zjawiskami przyrody;
e) reagowanie na zmianę tempa muzycznego;
f) porządkowanie przedmiotów według wielkości;
g) doskonalenie umiejętności czytania;
h) doskonalenie sprawności manualnej podczas ćwiczenia grafomotorycznego.

METODA:

* zadań stawianych do wykonania
* słowna – zagadki

FORMA:

* praca z całą grupą
* indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

* obrazki leśnych zwierząt;
* obrazki domów niektórych zwierząt;
* szablony wyrazów do globalnego czytania;
* kartoniki z cyframi 1-5;
* emblematy zwierząt do zawieszenia na szyi;
* nagranie na płycie CD „zachód słońca”;
* nagranie magnetofonowe „Piosenki do rysowania” wg M. Bogdanowicz „Jeżyk”;
* kółka do sersa;
* karty graficzne do pracy indywidualnej;
* szary papier z podpisami zwierząt.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Wspólna recytacja wiersza „W dąbrowie”.

Wszystkie drzewa w dąbrowie,
Pogubiły listowie,
Pogubiły żołędzie,
Bo niedługo mróz będzie.

Powiedz, powiedz wiewióreczko,
Co dasz w zimie swym dziateczkom.
Powiedz, powiedz wiewióreczko,
Co dziateczkom dasz!

Ja się zimy nie boję,
Bo mam w dziupli pokoje.
Bo mam w dziupli spiżarnię,
Wszystkie dzieci nakarmię.

Temu, temu po orzeszku,
Bo orzeszków pełno w mieszku.
Temu, temu po orzeszku,
Po orzeszku dam !

ZABAWA W ODKRYWANIE OKIENEK:

Dzieci rozpoznają ukryte zwierzęta pod kartką z okienkiem. Nazywają je i próbują powiedzieć o nich kilka słów (jak są zbudowane, co lubią jeść, jak się poruszają, co robią w zimie).

ROZWIĄZYWANIE ZAGADEK:

Rozwiązywanie zagadek i wyszukiwanie obrazka z danym zwierzątkiem.

Rudy mieszka w norze,
poluje po borze.
Mistrz wybiegów i zasadzki
strzeż w kurniku kury, kaczki.
(lis)

Gdy chłód mu dokucza nieznośnie,
w stos liści na zimę się kryje,
lecz gdy mu zapachnie przedwiośnie
wysuwa kolce i ryjek.
(jeż)

W ciepłej norze czyli w gawrze,
smacznie w zimie spał, a jakże.
Zbudził się i poczuł głód.
- Ach, żeby tak był tu miód!
(niedźwiedź)

Nie boi się głodu nawet w ciężkie czasy.
Ma zawsze w swej dziupli orzechów zapasy.
A gdy przyjdą mrozy, śpi zadowolona
pod ciepłą pierzynką z własnego ogona.
(wiewiórka)

Ma futerko szare, dosyć szybkie nogi,
Trudno go poznać na polu z daleka;
Lubi sałatę, marchew, kapustę,
Ale przed psami do lasu ucieka.
(zając)

Kuzyn świnki żyje w lesie
porośnięty jest szczeciną.
Żołędzie, grzyby, kasztany
z głodu mu nie dadzą zginąć.
(dzik)

DOBIERANIE PODPISÓW DO OBRAZKÓW:

Dzieci układają podpisy nazw zwierząt pod odpowiednim obrazkiem, a następnie segregują domki (dziupla, nora, jama, gawra) do odpowiedniego zwierzątka.

ZABAWA RUCHOWO-MATEMATYCZNA:

Dzieci-zwierzęta podzielone na 6 zespołów (jeże, wiewiórki, borsuki, zające, lisy, niedźwiedzie) poruszają się po lesie przy nagraniu z płyty „zachód słońca”, na przerwę w muzyce odszukują swój domek z obrazkiem i przeliczają ilość zwierząt w każdym z nich. Dobierają odpowiedni znak graficzny.

SKREŚLANKA WYRAZOWA:

Każde dziecko wylosowuje jeden kartonik z napisem nazwy zwierzątka lub jego domku. Zadaniem dziecka jest zapamiętać wyraz i odszukać go napisanego na szarym papierze, a następnie skreślić. (dzieci podzielone na 2 grupy, każda grupa ma szary papier i swój zestaw wyrazów).

ODGŁOSY ZWIERZĄT:

Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez poszczególne zwierzęta: np. tup, tup – jeż, człap, człap – niedźwiedź, kic, kic – zając, hyc, hyc – wiewiórka.

ĆWICZENIE GRAFOMOTORYCZNE "JEŻYK":

Dorysowywanie igieł jeżykowi w takt muzyki (ćw. wg M. Bogdanowicz – Piosenki do rysowania)

POŻEGNANIE


Autor konspektu: nauczyciel Anna Szeremeta
Zajęcia zostały przeprowadzone w dniu 2005-11-14
dla rodziców dzieci 4-letnich

Źródło materiału: strona autorki konspektu:
http://nauczycielpp.republika.pl/
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.