Materiały: Scenariusze zajęć

Zabawy z literami

Zabawy z literami

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-6 letnich.


Temat: ”Zabawy z literami”

Grupa V- „Muminki”

Prowadząca- Anna Odzioba

Cele ogólne;
 rozpoznawanie napisu swojego imienia wśród innych imion,
 kojarzenie głosek z odpowiednimi literami ,
 utrwalenie znajomości małych i wielkich liter drukowanych,
 odczytywanie odpowiednio dobranych wyrazów
 integracja z dzieckiem sprawnym inaczej

Cele operacyjne:
 rozpoznaje swoje imię z pośród innych imion,
 rozumie różnice między głoską a literą,
 zna drukowane małe i wielkie litery,
 potrafi ułożyć z sylab nowe wyrazy,
 potrafi odczytać wyrazy i dopasować do obrazka,

Forma pracy:
całą grupą,

Metoda:
czynna-zadania do wykonania,
oglądowa- napisy, ilustracje,

Pomoce dydaktyczne-
wizytówki imion, klocki logo, obrazki ,sylaby na kartkach, kostka na ścianach której znajdują się
litery, podpisy do obrazków

Przebieg zajęć:
1. Sprawdzenie listy obecności –nauczycielka odczytuje z tablicy imiona wszystkich dzieci zadaniem dzieci jest wykreślić swoje imię i odczytać, kogo brakuje.
2. Podaj litery do napisania słowa-dzieci siedzą w półkolu ze swoimi wizytówkami. Nauczycielka mówi, że chce zapisać na tablicy na przykład wyraz „waga” Pyta dzieci, które z nich ma w swoim imieniu litery potrzebne do zapisania tego wyrazu. Zgłaszane przez dzieci litery zapisuje w kolejności ich wymawiania pozostawiając miejsce na te jeszcze niepodane.
3. Szukaj obrazka –na dywanie rozłożone są obrazki, nauczycielka wybiera z alfabetu literę, zadaniem dzieci jest znaleźć jak najwięcej obrazków rozpoczynających się tą literą. Kto nazbiera najwięcej obrazków wybiera następną literę? Litera raz wybrana nie bierze już udziału w zabawie.
4. Zabawa z kostką – dzieci rzucają kostką na ściankach, której znajdują się litery zadaniem dzieci jest wymyślenie wyrazów, których nazwa rozpoczyna się literą, która” wyszła” po rzucie kostką
5. Zabawa „Zaczarowany zamek”- dzieci poruszają się przy muzyce wyobrażając sobie różne eksponaty znajdujące się w zamku oglądają je podziwiają, gdy muzyka milknie muszą stanąć bez ruchu, kto się poruszy zostanie zaczarowany przez czarownika w posąg.
6. Gra w sylaby-dzieci otrzymują po dwie sylaby następnie sprawdzają czy można zbudować z nich wyraz, jeżeli nie nauczycielka dobiera z pojemnika sylabę a dzieci sprawdzają czy zbudują wyraz z tą sylabą itd..
7. Gdzie jest litera-nauczycielka zawiesza na tablicy kilka wyrazów ,w których brakuje liter zadaniem dzieci jest odgadnięcie brakujących liter i uzupełnienie tych wyrazów o te litery?
8. Na tablicy nauczycielka umieszcza obrazki a na dywanie podpisy do tych obrazków zadaniem dzieci jest prawidłowe podpisanie obrazków.
9. Grupę dzielimy na trzy zespoły każdy zespół otrzymuje ilustrację i podpisy do ilustracji ta drużyna, która pierwsza wykona zadanie wygrywa.
10. Podsumowanie i zakończenie zajęć.
11. Dowolne zabawy klockami „logo” z przestrzeganiem zasad i reguł.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.