Materiały: Scenariusze zajęć

Wielkanocne zwyczaje

Wielkanocne zwyczaje

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat : ,,Wielkanocne zwyczaje”

Cele ogólne:
- przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Wielkanocy
- doskonalenie słuchania ze zrozumieniem
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

Cele operacyjne: Dziecko:
- potrafi rozpoznawać i nazywać wielkanocne symbole
- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 5
- odszukuje zwierzątka na obrazku i określa ich położenie przy pomocy liczebników porządkowych..
- określa położenie przedmiotów w przestrzeni
- posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi
Metody:
- czynna: zadań stawianych do wykonania
- percepcyjna: pokaz
Formy:
- zbiorowa
- indywidualna
- słowna

Środki dydaktyczne: wiersz R.Przymusa ,,Wielkanoc”, kartki świąteczne, obrazek wiosennej łąki z ukrytymi barankami, nagranie odgłosów zwierząt, dzwoneczek, kontury baranków narysowane na kartkach, wielkanocne obrazki.


Przebieg:
1. ,,Wielkanocne symbole”
Oglądanie przez dzieci świątecznych kartek; zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat zbliżających się świąt i symboli, które są dla nich charakterystyczne.
2. ,,Zabawy z barankiem”
Słuchanie wiersza R.Przymusa ,,Wielkanoc”
,,Wielkanoc , Wielkanoc! Wśród zieleni trawy
Wielka radość w sercu - cukrowy baranek.
Gdy chodzisz po świecie Bazie w wazoniku,
- kwitnącym kobiercu Ciasta i wędliny.
Na stole pisanki Wielkanoc- i wielkie
Tęczą malowane. Spotkanie rodziny.
Rozmowa na temat treści wiersza:
- wyjaśnienie niezrozumiałych słów
- wypowiedzi dzieci na temat świątecznych symboli występujących w wierszu; wyszukiwanie ich na obrazkach.
3. ,,Ukryte baranki”- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazek wiosennej łąki, na której ukryło się 5 baranków. Dzieci odszukują zwierzątka i określają , gdzie się schowały np.za drzewem, za ławką... Liczą baranki, posługując się liczebnikami głównymi, a określają ich położenie za pomocą liczebników porządkowych np. pierwszy baranek schował się za drzewem...


4. Zagadki słuchowe
Nauczyciel włącza trzy nagrania odgłosów zwierząt: kaczki, kury, baranka. Dzieci naśladują odgłosy i sposób poruszania się tych zwierząt.
5. Karty pracy ,,Wesołe baranki”
Dorysowywanie barankom brakujących elementów, kolorowanie ich. Wystawka prac w sali przedszkolnej.

Opracowała i przeprowadziła
Monika Prośniak
Grupy wiekowe
Tematyka
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.