Materiały: Scenariusze zajęć

Urodziny literki

Urodziny literki "R,r" - scenariusz zajęcia dla 5- latków

Dnia 22.05.2018
ZAJĘCIA OTWARTE – scenariusz
Gr. III - Kotki
Temat zajęcia : Rodzinna wycieczka rowerowa
Cele ogólne:
Utrwalenie poznanych liter
Integracja rodziców, dzieci i nauczycielek
poznanie obrazu graficznego głoski „r, R”
próby odwzorowywania obrazu graficznego swojego imienia
wyróżnianie i nazywanie głoski w nagłosie i śródgłosie
doskonalenie percepcji słuchowej
Cele szczegółowe:
dziecko:   
potrafi czytać globalnie
koloruje wiosenny obrazek
rozpoznaje i nazywa litery w zakresie dla siebie możliwym
układa swoje imię z pomocą alfabetu ruchomego
przelicza słyszane dźwięki bębenka
współpracuje i współdziała podczas wykonywania zadań
swobodnie wypowiada się na określony temat
dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
prawidłowo reaguje na polecenia
Metody:
czynne - zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń,
percepcyjne - obserwacji i pokazu,
słowne - rozmowa,  swobodne wypowiedzi dzieci
ekspresji ruchowej
Formy pracy:
zabawa
obserwacja i pokaz
działanie
przekaz słowny
Forma organizacji:
zespołowa
grupowa
indywidualna

Przebieg zajęcia:

1. Zabawa z rodzicami „Wieczór”
2. Powiedz, ile dźwięków słyszysz? - zabawa
3. Wysłuchanie wiersza – zapamiętaj wyrazy w których słychać „r” na początku wyrazu
4. Jaka litera ma dziś urodziny? - n-el lub dziecko wskazuje na „ścianie liter”
5. Powtórne wysłuchanie wiersza:
W których wyrazach ukryła się głoska r w środku wyrazu?
6. Spacer po literze zgodnie z kierunkiem, jaki wskazują strzałki.
7. Wybierz obrazek z głoską „r” i powiedz czy „r” jest na początku czy w środku wyrazu?
połóż obrazek na kartce z literą
8. Poszukaj wskazanej litery w swoim imieniu, gdzie jest na początku wyrazu, czy w środku? – utrwalenie poznanych liter
9. Co słychać na początku twojego imienia?
powiedz wyraz zaczynający się głoską, która jest na początku twojego imienia.
10. Odwróć swoją wizytówkę i postaraj się ułożyć twoje imię z literek, które masz w kopercie
11. Rodzice sprawdzają poprawność wykonania zadania
12. Sprzątamy literki,
13. Zakoloruj literkę „r” w wierszyku- kto znajdzie ich najwięcej?
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.