Materiały: Scenariusze zajęć

Scenariusz zajęc

Scenariusz zajęc "Grudniowe wrony"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

TEMAT KOMPLEKSOWY: „GRUDNIOWE WRONY”

DATA: 12.12.2012r.

GRUPA WIEKOWA: 4 - latki

„Grudniowe wrony”- teatrzyk sylwet do opowiadania nauczycielki, wdrażanie do uważnego słuchania. Kształtowanie wrażliwości z wykorzystaniem różnych form teatralnych. Próby ilustrowania tekstu z wykorzystaniem sylwet. Wykonanie własnych sylwet paluszkowych do opowiadania. „Cztery wrony”- zabawa przy muzyce w kole z wykorzystaniem sylwet.

CELE GŁÓWNE
• Stwarzanie sytuacji umożliwiających współdziałanie w zespole oraz dających możliwość dobrej zabawy
• Wyrabianie umiejętności słuchania w skupieniu treści opowiadania przekazywanych przez nauczycielkę, cierpliwe czekanie na swoją kolejkę.
• Wykonanie własnych sylwet do opowiadania
• Kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt ze sztuką sceniczną.
• Rozbudzanie zainteresowań dzieci teatrem

CELE OPERACYJNE
Dziecko:
• aktywnie uczestniczy w zajęciach;
• obdarza uwagą inne dzieci i nauczycielkę, cierpliwie czeka na swoją kolej;
• potrafi wymieniać charakterystyczne cechy wyglądu wrony, naśladuj je ją;
• stara się odpowiedzieć na zadane pytanie przez podniesienie ręki;
• próbuje samodzielnie odegrać przedstawienie;
• rozwija sprawność manualną;
• poprawnie i dokładnie wykonuje paluszkowe sylwety do opowiadania;
• utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;
• potrafi skupić uwagę na zadaniu;
• doprowadza pracę do końca;
• aktywnie i w zgodzie uczestniczy w zabawie;
• wykonuje czynności zgodnie z poleceniami nauczycielki;
• przestrzega reguł obowiązujących w grupie;
• rozwija zamiłowania do sztuki i przygotowanie do jej odbioru;
• nabywa umiejętności wypowiadania się przez słowo, mimikę, ruch;
• eliminuje nieśmiałość
• kształtuje pamięć mechaniczną i logiczną;
• kształtuje zdolność koncentracji;
• rozbudza wrażliwość i wyobraź;
METODY:
• aktywna
• słowna
• oglądowa
• praktyczna

FORMY PRACY:
• z całą grupą
• w małych grupkach
• indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• opowiadanie
• sylwety 3 wrony, płot, dwa gawrony, pani zima
• sylwety do zabawy ilustracyjnej (dzieci, wrona)
• białe sylwety wron, kredki
• płyta CD
• teatrzykPRZEBIEG ZAJĘĆ PLANOWANYCH:
1. „Wszyscy są, witam was”- powitanie dzieci piosenką integracyjną.
Dzieci stają w kole i śpiewają powitalną piosenkę.
2. „Listopadowe wrony”- słuchanie opowiadania podczas oglądania teatrzyku ilustrowanego sylwetami. (tekst zał.1)

Dzieci siadają w siadzie skrzyżnym przed przygotowanym teatrzykiem.
Nauczycielka pyta dzieci: jak należy zachować się w teatrze? /cicho, nie przeszkadzać innym dzieciom oglądającym, aktorom grającym, poruszającym kukiełkami, sylwetami, ipt./
Prosi dzieci o uważne i ciche oglądanie przygotowanego przedstawienia.

Odpowiadanie na pytania dotyczące opowiadania:
- kto siedział na płocie?
- jakiego koloru był płot?
- ile było wron?
- o czym mówiła pierwsza wrona?
- o czym mówiła druga wrona?
- o czym mówiła trzecia wrona?
- co się stało na końcu z wronami?
- kto na wrony patrzył?
- ile było gawronów?
- czy wrony zachowywały się dobrze?

3. „Ja też jestem listopadową wroną”- próby ilustrowania ruchem opowiadania nauczycielki przez chętne dzieci.

Próby odegrania przez chętne dzieci przedstawienia ruchem, które wcześniej przedstawiała nauczycielka za pomocą sylwet. /wykorzystanie opasek do ilustrowania treści/.

Dzieci ruchem i własnymi słowami (lub z pomocą nauczyciela) próbują odegrać rolę czterech wron siedzących na płocie.

4. „Dzieci i wrony” - zabawa ruchowa, ilustrowana ruchem, z wykorzystaniem emblematów.

Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy: „wrony” i „dzieci”. Zabawa ruchowa przebiega wg pomysłowości dzieci, ale stosownie do opowieści nauczyciela. (Po zabawie nauczyciel pyta dzieci, by opowiedziały jak się czuły w roli ptaszków).

Przykładowe opowiadanie nauczyciela w czasie zabawy ruchowej /zał. 2/

5. „Czarne wrony” -wykonanie pracy plastycznej

Nauczyciel zaprasza dzieci przed tablicę pokazuję sylwetę, pyta dzieci jak się nazywa ten ptak. Dlaczego ma dwie dziurki? / sylweta na paluszek/
Następnie objaśnia dzieciom w jaki sposób mają wykonać sylwetę.

Dzieci dokładnie kolorują sylwetę czarną kredką, po wykonaniu zadania siadają na dywan i wkładają gotową sylwetę na palec.

6. „Cztery wrony” – zabawa ruchowa przy piosence w kołach cztero osobowych

Dzieci – wrony przy muzyce ilustrują ruchem treść piosenki, na palcach mają założone wcześniej przygotowane sylwety.
Dzieci ustawiają się w kołach cztero- osobowych i ilustrują treść piosenki ruchem.

7. Podsumowanie zajęć.
opracowała Aneta Sz.
Grupy wiekowe
2014-07-31, 15:25 Aneta Sz Zgłoś naduzycie
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.