Materiały: Scenariusze zajęć

Scenariusz ćwiczeń i zabaw ruchowych „W ogrodzie przedszkolnym”

Scenariusz ćwiczeń i zabaw ruchowych „W ogrodzie przedszkolnym”

Opracowała: Ewa Chylińska
Grupa wiekowa: dzieci 4 letnie

Cele operacyjne - dziecko:
-skupia uwagę na poleceniach nauczyciela, aby rozmieć to, co mówi i czego oczekuje
-uświadamia sobie znaczenie czynników gwarantujących zdrowie (odżywianie się, odpowiedni ubiór, spacery i ruch na powietrzu)
-rozróżnia właściwą i niewłaściwą postawę ciała
-wdraża się do dbałości o swoje zdrowie poprzez udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych kształtujących prawidłową postawę ciała
-improwizuje ruch według zasady: wyższy rejestr dźwięków - wyższa pozycja lokomocyjna, niższy rejestr - pozycja obniża się, aż do czworakowania
-wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała w staniu, siadzie, chodzie, marszu i biegu
-zna i stosuje w praktyce postawę korekcyjną w siadzie skrzyżnym
-łączy ruch z muzyką

Metody pracy:
 metoda organizacji środowiska - podejmowanie przez nauczyciela działań w odniesieniu do właściwej organizacji środowiska oraz prezentacja odpowiednich wzorów osobowych
 metoda przekazu wiedzy - informowanie, wyjaśnianie, instruktaż
 metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu - stawianie dziecku wymagań w zakresie zachowań prozdrowotnych
 metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych - powtarzanie czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych
 metody aktywizujące - burza mózgów, drama (zagadki pantomimiczne, improwizacja ruchowa)
 metoda Rudolfa Labana - wyczucie przestrzeni

Formy pracy: Zbiorowa, indywidualna, zespołowa

Środki dydaktyczne i przybory: obrazki dotyczące zdrowia do burzy mózgów, małe obręcze, szarfy i woreczki w ilości dla każdego dziecka, laska gimnastyczna, 4 duże obręcze, bębenek, nagranie odgłosów kumkających żab oraz piosenki „Przedszkolaczek”, płyta z „Muzyką pachnącą cynamonem”, odtwarzacz CD.

Przebieg zajęcia:

Dzieci są boso, ubrane w kostiumy gimnastyczne. Proponowane ćwiczenia i zabawy ruchowe kształtujących prawidłową postawę ciała powtarzane są kilkakrotnie. Nauczycielka prezentuje oraz koryguje u dzieci sposób wykonania danego ćwiczenia.

1.Burza mózgów „Chcę być zdrowy”
Na tablicy wiszą obrazki o różnej tematyce. Nauczycielka prowadzi z dziećmi rozmowę na temat warunków, jakie gwarantują zdrowie. Dzieci oglądają obrazki i wskazują te, które dotyczą zdrowia:
• owoce - surówka z warzyw - sok owocowy
• słońce i piłka plażowa - deszcz i kalosze - śnieg i palto
• gra w piłkę - jazda na rowerze - pływanie w basenie - spacer w parku
Dzieci uświadamiają sobie, że zdrowie uwarunkowane jest właściwym odżywianiem, odpowiednim do pogody i pory roku ubieraniem się i różnymi formami ruchu.
2.Zagadki pantomimiczne „Dobrze czy źle”?
Nauczycielka prezentuje właściwe i niewłaściwe postawy ciała (zgarbienie, przechylenie na bok, siedzenie z podkurczonymi nogami, podpieranie się podczas siedzenia przy stole itp.). Dzieci obserwują i mówią, co w tych postawach jest nieprawidłowego.
3.Zabawy przeciw bocznemu skrzywieniu kręgosłupa (skoliozie)
-Zabawa „Kwiaty rosną”
Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, tułów pochylony do przodu, dłonie na podłodze. Na hasło: „kwiaty rosną” – dzieci powoli prostują tułów. Na hasło: „kwiaty wyciągają się do słońca” – wyciągają ręce w górę, jak najwyżej. Na hasło: „kwiaty więdną” – dzieci powoli wracają do pozycji wyjściowej.
-Zabawa „Spójrz w lusterko”
Przybory: mała obręcz dla każdego dziecka
Dzieci leżą na brzuchu z nogami wyprostowanymi i złączonymi. Obręcze trzymane są pionowo w dłoniach. Na hasło: „spójrz w lusterko” - uniesienie rąk z obręczą nad podłogę, blisko twarzy i przeglądanie się jak w lusterku. Na hasło: „odpocznij” – położenie obręczy na podłodze.
-Zabawa „Dotknij laski”
Przybory: laska gimnastyczna
Dzieci ustawiają się w rzędzie jedno za drugim. Nauczycielka trzyma laskę w górze na takiej wysokości, aby dziecko wyciągając się w górę - stojąc we wspięciu na palcach, mogło oburącz dotknąć laski. Dzieci podchodzą kolejno i starają się dotknąć laski.
4.Zabawy przeciw plecom okrągłym
-Zabawa „Bocian”
Dzieci ustawiają się w rozsypce, w postawie skorygowanej na palcach, z rękoma wyprostowanymi, uniesionymi w bok. Gdy z magnetofonu słychać odgłosy rechoczących żab, dzieci unosząc wysoko kolana poruszają się w różnych kierunkach, jak bocian po łące w poszukiwaniu żab. Wykonują też ruchy wyprostowanymi rękoma w górę i w dół, jak bocian poruszający skrzydłami. W czasie chodu plecy są wyprostowane a głowa wyciągnięta w górę. Gdy nastaje cisza, bociany zatrzymują się i nasłuchują, i ponownie polują, gdy słychać kumkanie żab.
-Zabawa „Spłoszone ptaszki”
Przybory: 4 duże obręcze
Dzieci w siadzie skrzyżnym w wyznaczonych miejscach sali – gniazdach (obręczach), w pozycji skorygowanej ze „skrzydełkami”. Na hasło: „ptaki fruwają” – powstanie, wyjście z „gniazd” i bieg po sali we wspięciu na palcach z jednoczesnym „machaniem skrzydełkami”. Na hasło: „jastrząb” – powrót do „gniazd” do pozycji wyjściowej.
-Zabawa „Pieski”
Przybory: bębenek
Dzieci w pozycji na czworakach dowolnie spacerują po sali, jak pieski na spacerze. Zwracają uwagę na wysokie ułożenie bioder i stąpaniu na całych dłoniach. Dzieci poruszają się w dowolnym kierunku i z dowolną prędkością, nie mogą jednak wpadać na siebie i potrącać się.
5.Zabawy przeciw plecom wklęsłym
-Zabawa „Mycie nóg”
Przybory: mała obręcz dla każdego dziecka
Dzieci siedzą z nogami ugiętymi, ręce oparte za sobą na podłodze. Tułów wyprostowany. Obręcz leży przed stopami. Na hasło: „włóż nogi do wody” – dzieci stawiają stopy w obręczy. Na kolejne hasło: ”wyjmij nogi” – dzieci podnoszą je w górę otrząsając z wody, przenoszą do rozkroku i opierają o podłogę obok krążka. Nauczycielka stopniowo zmienia tempo podawanych haseł.
-Zabawa „Jazda na rowerze”
Dzieci leżą na podłodze na plecach. Nogi ugięte, stopy oparte o podłogę i rękoma ułożonymi w „skrzydełka”. Na hasło nauczycielki: „jedziemy na rowerze” – dzieci unoszą nogi i zataczają stopami obszerne kółka, jak przy pedałowaniu na rowerze. Na hasło: „zatrzymujemy rower” – dzieci wracają do pozycji wyjściowej i chwilę odpoczywają. Zabawa powtarzana jest kilkakrotnie.
-Zabawa „Ryba na piasku”
Dzieci leżą na podłodze na brzuchu z rękoma ułożonymi wzdłuż tułowia i wyprostowanymi, złączonymi nogami. Palce stóp obciągnięte. Na hasło: „ryba na piasku” – dzieci unoszą proste nogi nisko nad podłogę i opuszczają je na podłogę. Rytmiczne ruchy nóg naśladują trzepoczącą ogonem rybę. Na hasło: „ryba w wodzie” – dzieci wracają do pozycji wyjściowej i odpoczywają. Nauczycielka podaje hasła w różnych odstępach czasu.
6. Zabawy przeciw płaskostopiu
-Zabawa „Rower z łańcuchem”
Przybory: szarfa dla każdego dziecka
Dzieci leżą na plecach z ugiętymi nogami i rękoma ułożonymi w „skrzydełka”. Palce jednej stopy trzymają jeden, drugiej – drugi koniec szarfy. Na hasło: „jedziemy na rowerze” – uniesienie nóg i zataczanie stopami kółek, jak przy pedałowaniu na rowerze. Jeżeli szarfa wypadnie dziecku spod palców stopy, wkłada ją tam z powrotem i kontynuuje zabawę. Na hasło: „zatrzymujemy rower” – powrót do pozycji wyjściowej.
-Zabawa „Traf do celu”
Przybory: woreczek dla każdego dziecka, 4 obręcze
Grupa podzielona na 4 zespoły. Dzieci siedzą na podłodze wokół obręczy. Palcami stóp dziecko chwyta woreczek i rzuca go celując do obręczy.
-Zabawa „Przeciągnij szarfę stopami”
Przybory: 1 szarfa na dwoje dzieci
Zabawa odbywa się w parach. Dzieci z pary siadają naprzeciwko siebie, opierając się z tyłu na ramionach. Oboje chwytają szarfę pod palce obu stóp. Nauczycielka dyktuje czas wykonywania ćwiczenia grając na tamburynie. W czasie, gdy nauczycielka gra, dzieci ciągną szarfę stopami na swoją stronę. Wygrywa ten z zawodników, który przeciągnie szarfę na swoją stronę. Zabawę powtarza się kilka razy.
7.Zabawa „Dźwięki” prowadzona metodą R. Labana (wyczucie przestrzeni)
Nauczycielka włącza magnetofon z „Muzyką pachnącą cynamonem” i zmienia jej głośność. Dzieci improwizują ruch dowolnie poruszając się według następującej zasady: im głośniejszy rejestr dźwięków, tym wyższa pozycja lokomocyjna, im niższe rejestry, tym bardziej pozycja obniża się, aż do czworakowa¬nia i czołgania się.
8.Zakończenie zajęć
Nauczycielka włącza piosenkę „Przedszkolaczek”. Dzieci maszerują po kole śpiewając zbiorowo.
9.Ewaluacja zajęcia
Dzieci mówią, co im się podobało lub nie podczas zajęcia, co sprawiło im trudność, a co najchętniej wykonywały. W swobodnych wypowiedziach mówią, czy były zainteresowane zajęciami. Nauczycielka zachęca dzieci do częstych spacerów i zabaw na powietrzu, i chwali je za aktywność podczas zajęć, aby wywołać u nich poczucie osiągnięcia przez nie sukcesu.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.