Materiały: Scenariusze zajęć

"Na łące" - kształtowanie pojęć matematycznych.

KONSPEKT ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 21.04.2016r.

GRUPA: „Kukułki”
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY : Małgorzata Banek
Grupa wiekowa: 4 - latki
TEMAT ZAJĘCIA: „Na łące” - Kształtowanie pojęć matematycznych.

ZAGADNIENIE TEMATYCZNE: Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań matematycznych.

Obszar aktywności:
I. Aktywność poznawcza
II. Aktywność społeczna
Zakres treści edukacyjnych:
1.Nasza edukacja matematyczna
2.Poznajemy przyrodę
3.Nasza grupa
Podstawa programowa:
1.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.(13)
2.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt(12)
3.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci :zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
Cel główny:
1.Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia. Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania
2. Współdziałanie w grupie

Cel szczegółowy:
1.Liczenie palców, przedmiotów. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 6 z wykorzystaniem zbiorów zastępczych. Łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej cech funkcjonalnych.
2.Poznanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek itp.
3. Uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Metody pracy:
elementy metody Gruszczyk- Kolczyńskiej ” Dziecięca matematyka” (metoda symulacji)
metoda pedagogiki zabawy „Klanza”
Formy pracy:
praca indywidualna
praca zbiorowa

Środki dydaktyczne:
opowiadanie nauczyciela inspirowane opowiadaniem „O szczęśliwej biedronce” Katarzyny Tomiak-Zaremby
nagrane odgłosy przyrody (owady: pszczoła, bocian, żaba, świerszcz),
nagranie „Walc kwiatów” P. Czajkowski.
nagranie „Lot Trzmiela” Rimski- Korsakov
nagranie „Poranek” E. Grieg
duże sylwety owadów z kartonu na matę , ( biedronka motyl, pszczoła, żaba, mrówka), kartonowe liczmany – kropki ( 1-6)
biedronki z bloku technicznego dla każdego dziecka szt 1 do przeliczania
Po 6 szt. czarnych zakrętek plastikowych dla każdego dziecka
Duże papierowe kwiaty z różną ilością płatków( 1-5)
Opaski dla każdego dziecka (16 szt.-kolorowe kwiaty,1 szt -pszczoła, , 1 szt.-żabka, 1 szt -motyl, 1 szt- mrówka)
Chusta Klanzy
Drobne kwiatuszki z papieru do zabawy chustą
Zielony i niebieski materiał, kwiaty kolorowe papierowe duże , papierowe czarne kropki szt 6

PRZEBIEG ZAJĘCIA


Część wstępna
Powitanie, wprowadzenie do tematu zajęć
Wysłuchanie odgłosów przyrody owadów i zwierząt występujących na łące.
Nauczyciel wprowadza dzieci do tematu puszczając nagrane dźwięki które wydają zwierzęta na łące (bocian, żaba, świerszcz, pszczoły. Zadaje pytania gdzie można je usłyszeć takie dźwięki oraz kto je wydaje.
Dzieci słuchają odgłosów przyrody , prawidłowo nazywają owady, wiedzą gdzie można je spotkać.
magnetofon pendrive z nagraniami odgłosów przyrody (bocian, żaba, świerszcz, pszczoły)

Zabawa ruchowa „Owady na łace ” do mel. „Polka tritsch – tratsch”- (Batti Strauss)
Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy na łące. Rozdaje dzieciom opaski z owadami, kwiatami. Tłumaczy zasady zabawy. Kiedy gra muzyka owady i kwiaty tańczą na łące ,na pauzę w muzyce kwiaty muszą ustawić się w kołach a każdy owad wraca do kwiatowego domku,
Dzieci tańczą wg własnej inwencji twórczej do muzyki. Na pauzę jak najszybciej łączą się w grupy ustawiając się w kole.
Magnetofon, nagranie„Polka tritsch – tratsch”- (Batti Strauss) Opaski zwierząt (żaba, motyl, , pszczoła, mrówka, kwiaty)



Część właściwa
Opowiadanie twórcze nauczyciela inspirowane opowiadaniem pt: „Szczęśliwa biedronka” Katarzyny Tomiak- Zaremby do muzyki „”Poranek” E.Grieg.

Zabawa matematyczna symulacyjna
wg. Gruszczyk- Kolczyńskiej
Nauczyciel włącza cicho muzykę Zaprasza dzieci na łąkę i opowiada historię o biedronce. Podczas opowiadania angażuje dzieci do wspólnej zabawy. Nauczyciel ścisza muzykę i przywołuje do siebie po kolei wybrane dziecko zgodnie z treścią opowiadania (motyl, żabka, pszczoła, mrówka).Dziecko ma za zadanie odszukać tyle kropek ile oczek wskazuje kartonik lub ile wypowie nauczyciel. Dziecko przynosi wyznaczoną ilość kropek i przykleja je z pomocą nauczyciela na biedronce. Na koniec opowiadania dzieci mają za zadanie policzyć ile kropek zgubiła biedronka.


Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików na których leżą biedronki i nakrętki w kolorze czarnym dla każdego dziecka. Zadaje pytania dotyczące ile kropek otrzymała biedronka od poszczególnych owadów wskazując je na tablicy.


Dzieci słuchają opowiadania. Poruszają się zgodnie z treścią opowiadania.Przynoszą odpowiednią ilość kropek zgodnie z instrukcja słowna i wzrokową. Przeliczają kropki biedronki.

Dzieci układają na biedronce nakrętki Przeliczają je wykonują działania na konkretach, dodawanie kropek od poszczególnych zwierząt) .
Opowiadanie twórcze pt: „Szczęśliwa biedronka” z el przeliczania Katarzyny Tomiak- Zaremby
Papierowe duże owady na gazetce (biedronka, mrówka, pszczoła, motyl, żabka).
Papierowe kropki szt . 6
Kartonik z ilością kropek 1-6, utwór E. Grieg „Poranek”

Biedronka dla każdego dziecka. Czarne plastikowe nakrętki (6sztuk dla każdego dziecka).Duże sylwety owadów z papieru występujących opowiadaniu: pszczoła, motyl, mrówka, żaba. Kartoniki z ilością oczek 1,2,3.

Zabawa „Taniec szczęśliwych biedronek ” do utworu „Lot Trzmiela Rimski - Korsakov”
Nauczyciel rozdaje dzieciom biedronki zwraca uwagę na występujące na niej kropki (wskazujące wiek) biedronki. Zadaniem dzieci jest odszukanie na pauzę w muzyce kwiatka z taką samą ilością płatków ile kropek ma biedronka. Zabawę powtarza 2x. Prosi dzieci za drugim razem o zamianę z innym dzieckiem motylków.
Dzieci tańczą w rytm muzyki na pauzę przeliczają kropki na biedronce szukają odpowiedniego kwiatka.
Utwór „Lot Trzmiela Rimski- Korsakov” 5dużych papierowych kwiatów z ilością płatków ( 1-5) , sylwety biedronki dla każdego dziecka z różną ilością kropek ( 1-5)

Część końcowa
Zabawa ruchowa z chustą animacyjna
„Kolorowa łąka” zaproszenie do zabawy rodziców do muz „Walc kwiatów” P.Czajkowski
Nauczyciel prosi dzieci wraz z rodzicami o zajęcie miejsca przed chustą. Rozdaje dzieciom opaski z owadami. Rozsypuje na chuście kwiatki.
Tłumaczy zasady zabawy . Podczas gdy gra muzyka dzieci i rodzice lekko falują chustą. Na pauzę i wypowiedzenie danego zwierzęcia występującego na łące dzieci posiadające taką opaskę chowają się pod chustą.
Po zabawie podsumowuje zajęcie zadając dzieciom pytania.
Zegna dzieci i rodziców dziękując za udział w zajęciach.
Dzieci poprawnie reagują na polecenia słowne i dźwiękowe.
Dzieci wypowiadają się nt. zajęcia. Podaje przykłady zabaw które podobały mu się najbardziej.

Chusta animacyjna , kwiaty, opaski ze z owadami i zwierzętami ( żabki, motyle biedronki, pszczoły)
Muzyka utwór „Walc kwiatów” P. Czajkowski.





Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.