Materiały: Scenariusze zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
PRZEDMIOT: Edukacja polonistyczna
PROWADZĄCY:
DATA:
KLASA: I
CZAS TRWANIA: 45 minut
TEMAT: Wprowadzenie litery pisanej "l" na podstawie wyrazu "lalka".
CELE OGÓLNE: Kształtowanie umiejętności pisania małej litery "l" i czytania wyrazów z "l".
CELE SZCZEGÓŁOWE: Analiza i synteza słuchowo - wzrokowa wyrazu podstawowego "lalka". Poznanie kształtu małej pisanej litery "l" i pisanie litery "l" oraz wyrazu "lalka". Czytanie wyrazów z literą "l".
METODY KSZTAŁCENIA: rozmowa, pokaz, obserwacja, ćwiczenia praktyczne.
FORMY ORGANIZACYJNE: zbiorowa i indywidualna jednolita.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartoniki z sylabami, model struktury dźwiękowej wyrazu, wiersz “Lalki i koleżanki” A. Walencik- Topiłko, karty pracy z tekstem rymowanki, wyrazami, kolorowanka z lalką dla każdego dziecka.
LITERATURA: Podręcznik dla nauczycieli klas I szkoły podstawowej „Moje ćwiczenia” wyd. MAC, 2014
PRZEBIEG ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:
CZĘŚĆ I – WSTĘPNA
1. Stworzenie sytuacji dydaktycznej do ćwiczeń w mówieniu i wprowadzenia wyrazu podstawowego.
Dzieci miały za zadanie przynieść zabawki do szkoły.
N.:. Jakie zabawki przynieśliście dziś do szkoły?
U.: Samochody, lego, lalki, misie, klocki, przytulanki
N.: Czy są to wasze ulubione zabawki?
U.: Tak
N.: Opowiedzcie coś o nich.
U.: Każdy z uczniów krótko opowiada na temat swojej zabawki np.: co to jest, od kogo dostał, ile już ma ją lat, dlaczego ją najbardziej lubi.
N.: Zadam wam teraz zagadkę, a wy musicie odgadnąć, o czym w niej mowa:
„Z włóczki ma kucyki, oczy z koralików.
Ma dużo sukienek i wstążek bez liku.
Czasem woła „mama” lub mruga oczkami.
Co to za zabawka? Odgadnijcie sami.”
N.: Czy wiecie, o jaką zabawkę chodzi?
U.: Lalka
N.: Kto z was przyniósł lalkę?
U.: 5 dziewczynek podniosło rękę, sygnalizując, że przyniosły lalki.
N.: Posłuchajcie wiersza. Będę czytać wersami, a wy powtarzajcie chórem:
“Lalki i koleżanki”
Ala, Ola, Ula, Ela mają lalki.
Lalka Ali to Lola.
Lalka Oli to Kola.
Lalka Uli to Milka.
Lalka Eli to Lilka.
Pojechały raz na molo
popijając lody colą.
Tam też plotły różne plotki:
Ala, Ola, Ula, Ela.
Lato było to upalne ,
no więc wielką kąpiel w wannie
była teraz w dalszych planach:
Ali, Loli, Oli, Koli, Ulki, Milki, Eli, Lilki
U.: Powtarzają głośno i wyraziście.
N.: Dziś będzie pisać małą literę "l" i wyraz "lalka".
- Ćwiczenia środlekcyjne na tle muzyki. Improwizacja ruchowa „Stop laleczko” do muzyki tanecznej.
CZĘŚĆ II – GŁÓWNA
1. Analiza i synteza słuchowo - wzrokowa wyrazu "worek".
N.: Czy możecie podzielić wyraz „lalka” na sylaby?
U.: lal – ka
N.: Powtórzcie wszyscy razem wyraz „lalka”.
U.: „ lalka”
N.: A teraz podzielcie ten wyraz na głoski.
U.: l – a – l – k – a
N.: Ile jest głosek?
U.: W wyrazie laka jest pięć głosek.
N.: Ile jest samogłosek w wyrazie „lalka”?
U.: W wyrazie lalka są dwie samogłoski.
N.: Jakie to samogłoski?
U.: To samogłoska „a”.
N.: A ile jest spółgłosek?
U.: W wyrazie lalka są trzy spółgłoski.
N.: Jakie to spółgłoski?
U.: Są to spółgłoski „l” i „k”
N.: Podajcie wyrazy zaczynając się na literę l.
U.: lodówka, lody, lampa, laptop, Laponia, Ludwika, Litwa, leżak itp.
N.: A teraz wymieńcie wyrazy kończące się na literę „l”.
U.: motyl, badyl, krokodyl, żal, bal, model.
N.: Zbudujcie teraz model struktury dźwiękowej wyrazu „lalka”.
U.: Układają model struktury dźwiękowej wyrazu „lalka”.
N.: A teraz ułóżcie pod nakrywkami odpowiadające im litery drukowane.
U.:a k a

N.: Jakiej litery brakuje? (pozostałe litery dzieci znają).
U.: Litery „l”
N.: Popatrzcie tak zapisuje się wyraz „lalka” literami drukowanymi. Uzupełnijcie swój zapis o literkę „l”
U.: uzupełniają swój zapis o literę „l”


l a l k a
N.: Mam tu dla was kartoniki z sylabami. Dobierzcie je w ten sposób, aby powstały wyrazy
U.: Wykonują zadanie
N.: Teraz podpiszcie pod wyrazami napisanymi przy pomocy liter drukowanych ich odpowiedniki pisane, które już znacie.
U.: Pisanie wyrazów przez uczniów.
N.: Jaką literkę dziś poznamy?
U.: poznamy literkę „l”.
N.: Małą literę „l” piszemy tak: prowadzę laskę pionową
z góry na dół i zginam ją w prawą stronę bez odrywania ręki. Literę dużą „L” piszemy w następujący sposób: prowadzę zgiętą z prawej strony laskę od góry do dołu, robię pętlę po lewej stronie i kończę wężykiem.
U.: Uważnie obserwują nauczyciela.
N.: Jakie podobieństwo dostrzegacie między małą a dużą literą „l”?
U.: Omawiają wygląd (wyszukują podobieństwa, skojarzenia)
N.: A teraz spróbujcie napisać małą i wielką literę „l” kilka razy w powietrzu, popatrzcie, jak ja to
robię (nauczyciel odwraca się tyłem do klasy i demonstruje).
U.: Piszą w powietrzu literę „l”
N.: Tę samą czynność powtórzcie teraz kilka razy, pisząc palcem lub gumką po ławce.
U.: Wykonują polecenie nauczyciela.
N.: Otwórzcie teraz zeszyty ćwiczeń i po przerywanej linii poćwiczcie pisanie nowej litery.
U.: Piszą literę po śladzie.
N.: A teraz otwórzcie wasze zeszyty przedmiotowe i poćwiczcie w nich pisanie nowej litery.
U.: Piszą literę bez śladów, w dużym i normalnym formacie.
N.: Pokazuje uczniom, jaki jest sposób łączenia litery „l” z samogłoskami ( la,lo,li, lu)
U.: Uważnie śledzą działanie nauczyciela.
N.: A teraz wspólnie przeczytajmy napisane sylaby: ( la,lo,li, lu) i przepiszcie je do zeszytu.
U.: Wspólnie z nauczycielem odczytują napisane sylaby i następnie je przepisują do zeszytu.
N.: Pokażę wam teraz sposób łączenia litery „l” z innymi literami na podstawie wyrazu „lalka”.
U.: Uważnie śledzą działanie nauczyciela.
N.: Prezentuje pisownie wyrazów: lala, ul, lula.
U.: Piszą wyrazy w zeszytach: lala, ul, lula.
N.: Przeczytam wam krótki wiersz posłuchajcie:
„Lalka chce iść na lodowisko,
lecz choć zima już jest blisko,
lód nie pokrył ulic jeszcze
zamiast śniegu wciąż są deszcze.”
N.: Teraz, każdy z was w tekście wyszuka i podkreśli wyrazy „lalka” oraz inne wyrazy z literą l.
U.: Wykonują zadanie nauczyciel chodzi po sali i sprawdza.
N.: Macie przed sobą kartę pracy a na niej różne wyrazy spróbujmy je odczytać.
U.: Na ochotnika czytają wyrazy:
lecz ul
ulica lodowisko
ul ulica
lód lubię
lalka blisko
lubię lalka
blisko lecz
lodowisko. lód
N.: Połączcie teraz w pary takie same wyrazy.
CZĘŚĆ III - KOŃCOWA
1. Kolorowanie obrazka i samodzielne pisanie wyrazu podstawowego.
2.Zadanie pracy domowej
N.: Na zakończenie uczniowie kolorują obrazek lalki i samodzielnie podpisują obrazek (To lalka)
N.: Przepisz wyrazy : ul, ulica, Ula, Ela, Ala. Poćwicz pisanie litery "l".
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.