Materiały: Scenariusze zajęć

I like pizza. Food vocabulary. Utrwalenie nazw dotyczących jedzenia.

I like pizza. Food vocabulary. Utrwalenie nazw dotyczących jedzenia.

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla dzieci 4-nich

Topic (temat): I like pizza. Food vocabulary. Utrwalenie nazw dotyczących jedzenia.
Subject area (tematyka) : food
Teacher: A.G-L
Main aim (cel główny): Poznanie i utrwalanie słownictwa z zakresu food (jedzenie)
Detail aims (cele szczegółowe):
Dziecko :
• słucha i reaguje na polecenia,
• współpracuje w grupie,
• zna i wypowiada nazwy wybranych produktów: pizza, cheese, tomato, ketchup, mushrooms, eggs, ham, sausage, broccoli
• rozpoznaje ze słuchu nazwy produktów

Methods (medody pracy):

• Total Physical Response (Metoda reagowania całym ciałem)
• Audiovisual Method (metoda audiowizualna)
• Audiolingual Method (Metoda audiolingwalna)

Forms of work (Formy pracy): indywidualna, zespołowa, grupowa

Materials (Środki dydaktyczne): koszyk, papierowe talerzyki, gazety z ilustracjami jedzenia ilustracje przedstawiające produkty spożywcze (flash cards) , piosenki „Hello”, „Goodbye”, „I like pizza”, odtwarzacz CD, nożyczki, kleje, produkty spożywcze
Time (Czas trwania zajęć): 15 minut.

Plan (Przebieg zajęć):
Część wstępna (Revision).
1. Wprowadzenie: Nauczyciel wnosi do sali koszyk z produktami spożywczymi.
2. Wita się z dziećmi, mówiąc: Hello children. Dzieci odpowiadają: Hello teacher! Nauczyciel i dzieci śpiewają piosenkę na powitanie:
“Now it`s time to say hello, say hello, say hello. Now it1s time to say hello, hello everyone”.
3. Nauczyciel wskazuje koszyki i mówi: I have a suprice i wyjmuje produkty spożywcze. Dzieci liczą wraz z nauczycielem przyniesione produkty (powtórka z materiału Numbers)
Część główna.


1. Wprowadzenie słownictwa związanego z jedzeniem –nauczyciel pokazuje dzieciom produkty i wspólnie wypowiadają ich nazwy: cheese, tomato, ketchup, mushrooms, eggs, ham, sausage, broccoli
2. Dzieci wraz z nauczycielem śpiewają piosenkę „Do you like pizza? Do you like pizza? Yes I do, Yes I do. I like pizza.
Do you like mushrooms? Do you like mushrooms? No I don`t. No I don`t. I don`t like mushrooms. itd”
3. Ćwiczenie poznanego słownictwa , nauczyciel wyjmuje z koszyka pizzę z papierowego talerzyka, na talerzyku przyklejone są produkty spożywcze wycięte z gazet. Nauczyciel mówi I like pizza. I wypowiada wraz z dziećmi nazwy produktów w języku angielskim. Pyta dzieci Do you like pizza? Dzieci odpowiadają :Yes I do, No I don`t. Wyjaśnia dzieciom, aby zrobiły swoja pizzę z ulubionych produktów. Rozdaje nożyczki, klej, papierowe talerzyki i gazetki z produktami spożywczymi. Dzieci wykonują własną pizzę. Nauczyciel chodzi między stolikami i pyta: Do you like cheese? Do you like tomato? Do you like ham? Itd. Dzieci odpowiadają Yes I do, No I don`t
Część końcowa utrwalająca (Consolidation)
1. Utrwalanie nazw poznanych produktów w piosence
2. Do you like pizza? Do you like pizza? Yes I do, Yes I do. I like pizza
Do you like mushrooms? Do you like mushrooms? No I don`t. No I don`t. I don`t like mushrooms. itd
Na pożegnanie dzieci śpiewają piosenkę: “Now it`s time to say goodbye, say goodbye, say goodbye. Now it`s time to say goodbye, goodbye everyone”.
3. Nauczyciel rozkłada na dywanie ilustracje z produktami i na pożegnanie każde dziecko zamiast powiedzieć „Goodbye" mówi nazwę ulubionego, poznanego produktu, spośród obrazków rozłożonych na dywanie.
Grupy wiekowe
Tematyka
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.