Materiały: Scenariusze zajęć

Dzień polskiej niezapominajki – symbolu przyrody.

Dzień polskiej niezapominajki – symbolu przyrody.

Scenariusz zajęć koleżeńskich.
Temat zajęć: Dzień polskiej niezapominajki – symbolu przyrody.
Data: 14.05.2018r.
Prowadząca: Sylwia Kamińska
Obserwujący: Nauczyciel stażysta
Cele ogólne:
• Zapoznanie z Dniem Niezapominajki i jej znaczeniem.
• „Czyste powietrze wokół nas” – utrwalenie zasad dbania o czyste powietrze.
• Kształtowanie świadomości szacunku do przyrody.
Cele szczegółowe:
• Dziecko wie, jak wygląda niezapominajka.
• Dziecko wie, dlaczego i kiedy jest obchodzony dzień niezapominajki.
• Dziecko wie, że należy szanować przyrodę.
• Dziecko wie, jak zbudowany jest kwiat.
• Dziecko wie, jak należy dbać o czyste powietrze.
• Dziecko rysuje kredkami kwiat niezapominajki.
Metody pracy:
• podająca,
• praktyczna,
• drama.
Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna.
Środki dydaktyczne:
Ilustracje przedstawiające kwiaty, tamburyn, kredki, kartki, figurka Dinka, chusta.
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie się.
2. „Podaj kwiatek” – dzieci wyobrażają, że podają z ręki do ręki kwiatek.
3. „Niezapominajki” – wysłuchanie wiersza M. Konopnickiej.
„Niezapominajki to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
patrzą rybim oczkiem.
Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie”.
Rozmowa dot. wiersza.
Wysłuchanie znaczenia ważności tego kwiatu.
4. „Zgadnij, który to kwiat jest niezapominajką?” – dzieci spośród różnych kwiatów mają za zadanie wskazać, który z nich jest niezapominajką i jakie kwiaty są chronione.
5. „Budowa kwiatu” – krótkie omówienie budowy kwiatu.
6. „Rosną kwiaty” – zabawa ruchowo – naśladowcza z tamburynem.
7. „Chronimy naszą przyrodę razem z Dinkiem” – Odkrycie znajdującej się pod chustą figurki Dinka, nawiązanie do „Czystego powietrza wokół nas”. Rozmowa z dziećmi jak należy chronić przyrodę, odwołanie się do znaczenia dnia niezapominajki w ochronie przyrody.
8. „Przyrzeczenie” – dzieci powtarzają słowa przyrzeczenia, jak należy dbać o przyrodę:
„My małe przedszkolaki, obiecujemy, że będziemy:
Dbać zawsze o naszą kochaną przyrodę,
Śmieci segregować i wyrzucać do kosza,
Oszczędzać wodę i energię,
Nie niszczyć drzew i roślin,
Nie straszyć zwierząt, a je dokarmiać,
Spokój i porządek w lesie i parku zachować.
Przyrzekamy!!!”
9. „Niezapominajkowa łąka kwiatów”– dzieci na kartkach rysują łąkę z niezapominajkami.
10. Zakończenie zajęć.

Opracowała:
Sylwia Kamińska
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.