Materiały: Scenariusze zajęć

Dzień kota w naszej grupie.

Dzień kota w naszej grupie.

Scenariusz zajęć koleżeńskich.
Temat zajęć: Dzień kota w naszej grupie.
Data: 19.02.2018r.
Prowadząca: Sylwia Kamińska
Obserwujący: Nauczyciel stażysta
Cele ogólne:
 Zapoznanie z międzynarodowym Dniem Kota.
 Utrwalenie wiadomości dotyczących zwierząt z gatunku kotów.
 Utrwalenie liczb porządkowych i głównych w zakresie 6.
Cele szczegółowe:
 Dziecko wie, co to jest międzynarodowy dzień kota.
 Dziecko wie, że należy dbać o zwierzęta.
 Dziecko zna dzikie i domowe koty.
 Opisuje wygląd zwierząt.
 Dziecko przelicza do 6.
 Dziecko bierze udział w zabawach ruchowych oraz tanecznych.
Metody pracy:
 podająca,
 praktyczna.
Formy pracy:
 zbiorowa,
 indywidualna.
Środki dydaktyczne:
List, płyta CD z muzyką, ilustracje kotów i innych zwierząt, obręcze, cyfry od 1 do 6, kartki, klej, wydzieranka z papieru.
Przebieg zajęć:
1. Powitanka.
2. „List od kotka” - odczytanie przez nauczyciela znajdującego się listu.
3. „Kotek Puszek” – recytacja przez dzieci wiersza, rozmowa dot. tekstu, wyjaśnienie znaczenia międzynarodowego dnia kota.
„Kotek Puszek z czarną łapką dziś w przedszkolu był z Agatką,
A z kieszeni u fartuszka wyglądały małe uszka.
Nagle ruszył się fartuszek, na podłogę skoczył Puszek.
Teraz kotku będziesz z nami, my już Ciebie nie oddamy.”
4. „Koty domowe i dzikie” – przedstawienie dzieciom różnych ilustracji, podział ich na koty domowe, dzikie i inne zwierzęta. Krótki opis zwierząt oraz warunków w jakich żyją.
5. „Idzie kot” – taniec przy piosence.
6. „Liczymy kotki” – przyporządkowywanie postaci kotów do cyfr od 1 do 6 znajdujących się na dywanie.
7. „Kotki do domków” – zabawa ruchowa z obręczami. Dzieci biegają dokoła obręczy, na hasło „kotki do domków” ustawiają się w swojej obręczy.
8. „Mój kotek”– dzieci otrzymują kartki z postacią kota, następnie tworzą swoje kotki poprzez wyklejanie ich wydzieranką z papieru.
9. Zakończenie zajęć.

Opracowała:
Sylwia Kamińska
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.