Materiały: Scenariusze zajęć

Dokarmianie zwierząt.

Dokarmianie zwierząt.

Przebieg zajęć:
1. Zabawa ze śpiewem na powitanie ,,W kole”
W kole wszyscy tu siedzimy,
każdy czyjaś rękę trzyma
I dzień dobry już mówimy,
Tak zabawa się zaczyna”
2. Powitanie uczestników spotkania:
Nauczyciel mówi do dzieci i rodziców:
„Witam wszystkich, którzy lubią zimę.”
„Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.”
„Witam wszystkich, którzy lubią zabawy na śniegu.”
„Witam wszystkich, którzy lubią śmiech i dobrą zabawę.”
Uczestnicy machają do prowadzącego ręką.

3. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach – wprowadzenie do tematu zajęć.
Nauczyciel czyta zagadki. Dzieci po rozwiązaniu zagadki wskazują odpowiedni obrazek.

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne cienkie,
Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą (sarenkę)

Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje zwykle szare.
Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka twego zerkam. (wróbel)
Ma długa szczecinę, świnki jest kuzynem. Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień.
Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik)

Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone z zimna piórka.
Z daleka do nas przyleciała o słoninkę zapytała. (sikorka)

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.
Gdy się w krzakach coś poruszy zmyka, aż się kurzy (zając)

Korale czerwone lubi ten ptak Brzuszek czerwony to jego znak. (gil)
W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. (wiewiórka)

4. Rytmiczny podział nazw zwierząt przedstawionych na obrazkach.
[sar – na, dzik, wie –wiór - ka, za- jąc, wró- bel, gil, si- kor -ka]
Określanie pierwszej głoski w nazwie zwierząt.
Próba podziału nazw na głoski przez chętne dzieci.

5. Czytanie globalne – dobieranie przez dzieci do obrazka globalnego podpisu – nazwy zwierzęcia.

6. Zabawa orientacyjno - porządkowa z elementem syntezy słuchowej wyrazów Jakie to słowo?
Dzieci otrzymują od nauczyciela emblematy zająca, sarny, wróbla, wiewiórki, dzika. Uczestnicy maszerują w rytm tamburyna. Na sygnał zatrzymują się, prowadząca wymawia słowo głoskami, np. s – a – r- n- a, dzieci z emblematem sarny wymawiają cały wyraz a następnie ustawiają się w kole obok nauczyciela. Na sygnał wszystkie dzieci maszerują w rytm tamburyna i zabawa trwa dalej.

7. Zagadki słowne - Zapoznanie z pojęciem karmnik i paśnik. Przyporządkowanie właściwego napisu do obrazka.

Jaki to domek niepotrzebny latem,
Zimą co dzień karmi zwierzęta skrzydlate. / karmnik/

Co to za miejsce odgadnijcie dzieci
Gdzie dla zwierząt leśnych jest jedzenie, kiedy śnieżek leci /paśnik/

8. Słuchanie i oglądanie inscenizacji Pamiętajmy o zwierzętach ilustrowanej sylwetami.

9. Rozmowa na temat inscenizacji. Udzielanie odpowiedzi na pytanie: Jak możemy pomóc zwierzętom w czasie zimy?
[umieszczenie pokarmu dla ptaków w karmnikach, zawiezienie do lasu warzyw, orzechów, ziaren zbóż]

10. Zabawa dydaktyczna – Zaczarowane pudło – rozpoznawanie po dotyku znajdujących się w pudełku przysmaków dla zwierząt [marchewka, siano, ziemniaki, żołędzie, orzechy, ziarna zbóż].

11. Ćwiczenia klasyfikacyjne - Co jedzą zwierzęta leśne?
Dzieci umieszczają pod obrazkami zwierząt właściwe pokarmy [zając - marchewka, sarna- siano, dzik - ziemniaki, żołędzie, wiewiórka - orzechy, ptaki - ziarna zbóż].

12. Zabawa Ciepło – zimno – odszukanie listu zwierząt leśnych do dzieci. Odczytanie listu. Podjęcie zobowiązania do udzielenia pomocy ptakom i zwierzętom leśnym w czasie zimy.
Kochane Dzieci!
Jest zima. Prosimy Was o pomoc. Jesteśmy głodne. Mamy problemy ze zdobyciem pożywienia. Nie pozwólcie nam zginąć z głodu i zimna, pamiętajcie o nas zimą.
Wszystkie ptaki i zwierzęta leśne.
Złożenie przyrzeczenia o pomaganiu zwierzętom.
13. Interpretacja ruchowa piosenki Wróbelki zimą.

14. Zabawa - Prawda – fałsz
Rodzice otrzymują karteczki z napisanymi zdaniami, których jedne są prawdziwe, a inne fałszywe. Dzieci otrzymują kartoniki z napisami TAK, NIE. Jeśli zdanie odczytane przez rodzica jest prawdziwe, to dzieci podnoszą do góry kartonik z napisem TAK, jeżeli zdanie jest fałszywe – z napisem NIE.
• Zima to pora roku, która następuje po lecie.
• Zimą pada śnieg.
• Karmnik do domek dla psa.
• Śnieg utrudnia zwierzętom zdobycie pożywienia.
• Przysmakiem sarenek są ciasteczka.
• Śnieg jest koloru różowego.
• Na zimę przylatują do nas bociany.
• Wróbelki zjadają w karmniku sianko.
• Niedźwiedź zimą zasypia w głęboki sen.
• Przysmakiem sikorek jest słoninka.
• Paśnik – to miejsce, w którym leśnicy zimą zostawiają zwierzętom pożywienie.
• Na zimę przylatują do nas gile.
• Wiewiórki na zimę w swojej dziupli gromadzą rodzynki.
• Zimą zbieramy w lesie grzyby.
• Przysmakiem dzika są żołędzie.

16. Zabawa ze śpiewem przy piosence A Ty ptaszku śpiesz się, śpiesz.

17.Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach a rodzicom za przybycie. Rozdanie dzieciom odznak Przyjaciel zwierząt.
Pożegnanie piosenką:
Żegnam was, dziś kończymy, już czas.
Byłam ja, byłeś ty raz, dwa, trzy.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.