Materiały: Scenariusze zajęć

Deszczowe chmury - scenariusz zajęć dla 3 - latków

Deszczowe chmury - scenariusz zajęć dla 3 - latków

TEMAT ZAJĘCIA: „Deszczowe chmury.”
GRUPA: 3–latki

CEL GŁÓWNY: Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez wykonanie pracy plastycznej na bazie wysłuchanego wiersza.

CELE OPERACYJNE:
- uważnie i w skupieniu słucha wiersza recytowanego przez nauczycielkę
- potrafi powiedzieć o czym był wiersz
- potrafi odszukać właściwe miejsce w sali podczas zabawy ruchowej (zgodnie ze swoim emblematem)
- potrafi posługiwać się klejem w sztyfcie
- potrafi malować palcem i farbą plakatową

METODY PRACY:
Podająca - objaśnienia, wiersz
Eksponująca – sylwety chmur i deszczu,emblematy z kropelkami,nagrania deszczu i wiatru.

Praktycznego działania - zabawa ruchowa „Ustaw się wokół swojej chmury”, naklejanie chmurki na karton, malowanie farbami plakatowymi kropel deszczu.

FORMY PRACY:
Z całą grupą.

POMOCE: Sylwety chmur i deszczu, nagrania deszczu i wiatru,emblematy z kroplą deszczu, kartki, kleje, chmurki z kolorowego papieru, farba plakatowa.


PRZEBIEG ZAJĘCIA :


1. Powitanie piosenką „Wszyscy są”.
2. Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczycielkę pt. „Wiatr”
Danuty Gellner:
„Tam za lasem,
tam za górką
wiatr dokuczał
małym chmurkom.
Aż się chmurki
rozpłakały
i desz padał
przez dzień cały.”
Rozmowa z dziećmi na temat wiersza, słuchanie nagrań wiatru i
deszczu.
3. Zabawa ruchowa „Ustaw się wokół swojej chmury”.
Dzieci otrzymują emblematy z kroplą deszczu (małą lub dużą) i
poruszają się po sali tak długo, jak długo słyszą nagranie deszczu,
na przerwę w muzyce ustawiają się wokół chmury, która ma takie
same kropelki jak dziecko na emblemacie.
4. Pokaz wykonania pracy plastycznej przez nauczycielkę.
5. Wykonanie pracy plastycznej:
- dzieci przyklejają chmurkę na kartonie, a następnie palcem maczanym w farbie plakatowej malują krople deszczu pod chmurką.
6. Wspólne oglądanie gotowych prac przez dzieci.
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.