Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Ważny komunikat - koronawirus

W reakcji na rekomendacje MEN dla dyrektorów szkół w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, informuję, że w szkole i przedszkolu:
- przeprowadzone zostaną rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
- wywieszone zostaną instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
Zwracam się z apelem do rodziców, aby nie posyłali Państwo przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.
Jeżeli są Państwo rodzicem dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).
Jeżeli nie mieli Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:91 38 78 320
Telefon alarmowy poza godzinami pracy stacji: 668 895 701
W przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Dodatkowo na tablicy przedszkolnej w szatni znajduje się informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.
Komunikat 2020-03-02, 10:54 | autor: Patrycja Krzewicka
Przedszkolowo.pl logo