Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY "EKO-ZABAWKA"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na "Eko-zabawkę"!

REGULAMIN KONKURSU

Informacje o konkursie:
Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego „Z ekologią nam po drodze”. Adresowany jest do wychowanków przedszkoli z gminy Rewal i ich rodziców.
Wymagana jest duża kreatywność i pomysłowość. Zadaniem uczestnika jest wykonanie zabawki z surowców wtórnych (np. zużyte skrawki materiałów, makulatura, puste puszki, plastikowe butelki, nakrętki itp.) lub z materiałów naturalnych (np. drewno, słoma itp.). Praca może zostać wykonana dowolną techniką.
Organizator:
Publiczne Przedszkole im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu.
Cele konkursu:
- zwrócenie uwagi na ochronę przyrody;
- promowanie segregowania odpadów;
- rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody;
- zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego
odpadami;
- rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych;
- rozwijanie wyobraźni.
Warunki konkursu:
1) Liczba uczestników konkursu z przedszkoli jest dowolna.
2) Każda praca musi zawierać opis:
- imię i nazwisko autora pracy, zgodę opiekuna dziecka na udział w konkursie, adres przedszkola i nazwę grupy;
4) Pracę należy dostarczyć za pośrednictwem wychowawcy grupy do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu ul. Szczecińska 6, w terminie do 5 kwietnia 2019 r.
5) Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 9 kwietnia.

Kryteria oceny:
1) Oceniana będzie kreatywność, pomysłowość, staranność wykonania, wrażenie
estetyczne i oryginalność pracy.
2) Z każdego przedszkola zostaną wyróżnione cztery prace, każdy uczestnik otrzyma również dyplom.
3) Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Publicznego Przedszkola im. Sindbada Żeglarza w Niechorzu http://sindbad.przedszkolowo.pl i na przedszkolnym profilu fb.
4) Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00.
5) Organizator konkursu zwraca prace konkursowe wykonawcom.
6) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
7) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem na wyrażenie
zgody na publikację nagrodzonej pracy oraz wizerunku laureata z podpisem
imienia i nazwiska, a także nazwy przedszkola i grupy.
Komisja konkursowa:
Prace będą oceniane przez komisję składającą się z nauczycieli i dyrekcji przedszkola.

Koordynator konkursu: Aneta Hajder-Chłopek


Konkurs trwał do: 2019-04-05, 23:59
Konkurs 2019-03-13, 10:13 | autor: Aneta Hajder-Chłopek
Przedszkolowo.pl logo