Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Rekrutacja do przedszkola- ważne terminy

Terminy rekrutacji do przedszkola

1.Przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego

od 01.03.2019r.-do 14.03.2019r.-

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.03.2019r.- do 31.03.2019r. -termin w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.05.2019r.- do 27.05.2019r.- termin w postępowaniu uzupełniającym

3. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 07.04.2019r.- termin w postępowaniu rekrutacyjnym

do 02.06.2019r.- termin w postępowaniu uzupełniającym

4. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21.04.2019r.- termin w postępowaniu rekrutacyjnym

29.06.2019r.- termin w postępowaniu uzupełniającym.

5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

28.04.2019r.- termin w postępowaniu rekrutacyjnym

04.07.2019r.- termin w postępowaniu uzupelniającym

6. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

02.05.2019r.- termin w postępowaniu rekrutacyjnym

07.07.2019r.- termin w postępowaniu uzupełniającym
Relacja 2019-02-26, 20:01 | autor: Zofia Lebioda
Przedszkolowo.pl logo