Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Informacja dla rodziców.

Szanowni Rodzice,
w naszej instytucji, w bezpośrednim otoczeniu Państwa dziecka, zanotowano przypadki wszawicy. Jeśli u jakiegoś
dziecka lub nastolatka zostanie stwierdzona wszawica, rodzice lub prawni opiekunowie są
zobowiązani do podjęcia niezbędnego leczenia i działań kontrolnych. W związku z
tym są Państwo zobowiązani do dokładnego sprawdzenia czystości skóry głowy dziecka, a w razie konieczności – do poddania go leczeniu. Ponadto rodzice, zgodnie z § 34 ust. 5 Ustawy o ochronie przed infekcjami, są zobowiązani do poinformowania instytucji, do której uczęszcza ich dziecko, o zaobserwowanym przypadku wszawicy.
Państwa współpraca ma ogromne znaczenie dla ograniczania przypadków tej choroby! Dokładne sprawdzenie czystości skóry głowy Państwa dziecka i ewentualnie podjęcie leczenia są niezbędne dla rozwiązania tego problemu!
Dyrektor, Ewa Łozdowska.
Komunikat 2018-10-30, 16:47 | autor: Aneta Hajder-Chłopek
Przedszkolowo.pl logo