Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Projekt Edukacyjny "Z ekologią nam po drodze"

We wtorek przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Pobierowie Dzieci mogły zobaczyć co dzieje się z takimi odpadami i w jaki sposób się je oczyszcza. Pani Agata oprowadziła nas i opowiadała o technologii jaka jest stosowana w tym zakładzie. Cały proces zaczyna się od oddzielania stałych zanieczyszczeń potem w specjalnym reaktorze biologicznym ścieki mieszane są z osadem płynnym czyli pożytecznymi mikroorganizmami. Potem tak napowietrzone ścieki trafiają do osadników wtórnych a następnie przerabiane są osady i odzyskiwana oczyszczona woda, które jest wprowadzana do naszego morza. Ten skomplikowany proces w bardzo przystępnych słowach opowiedziała nam pani Agata , której bardzo serdecznie dziękujemy .
Relacja 2018-04-22, 12:36 | autor: Zofia Lebioda
Przedszkolowo.pl logo