Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

„Kartka Bożonarodzeniowa”

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
„Kartka Bożonarodzeniowa”

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Sindbada Żeglarza w Niechorzu.
2. Konkurs rozpoczyna się 15.11.2017 r. i trwać będzie do 15.12.2017 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „ Kartka Bożonarodzeniowa”.
4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat z naszego przedszkola.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 lub A5, techniką dowolną.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko lub z niewielką pomocą rodziców.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy.
7. Prace należy dostarczać do wychowawców grup przedszkolnych.
8. Koordynator konkursu: Patrycja Krzewicka.
Wyniki konkursu i nagrody:
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola.
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
Uwagi:
1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej przedszkola.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. W konkursie przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
Konkurs trwał do: 2017-12-15, 23:59
Konkurs 2017-11-13, 19:38 | autor: Patrycja Krzewicka
Przedszkolowo.pl logo