Dobre praktyki.

1.Przedstawienie "Rzepka" Juliana Tuwima w wykonaniu rodziców w ramach wzajemnej współpracy.Przedstawienie zostało przygotowane z okazji Dnia Rodziny w maju 2017 roku. Rodzice wraz z nauczycielkami bardzo zaangażowali się w realizację tego przedsięwzięcia. Pomysł powstał bardzo spontanicznie na spotkaniu z rodzicami. Następnie odbywały się próby, przygotowanie przez rodziców strojów oraz dekoracji i podkładów muzycznych przez nauczycielki. Wspólnie zrobiliśmy niespodziankę dzieciom, które były pod ogromnym wrażeniem, że ich rodzice występują tylko dla nich.Wspólne spotkania na próbach to wspaniałe doświadczenie dla rodziców i nauczycieli.
Przedstawienie rodziców "Cherubinków" oraz "Delfinków"można zobaczyć https://youtu.be/pi4qNYtgs1Q
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia. Był to wspaniały występ.


2.W naszym przedszkolu pracujemy aktywnymi metodami nauczania a jedną z nich są projekty edukacyjne. Metoda projektu polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji zadań edukacyjnych. Pozwala zatem dzieciom na samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.
Projekt, to metoda w której:
- dziecko, lub grupa prowadzą badania na jakiś temat, który jest dla nich ważny i odnosi się do ich życiowych doświadczeń
- aktywność badawcza może trwać dłuższy czas
- dzieci planują działania samodzielnie lub w grupach
- dzieci wybierają miejsca zajęć terenowych
- dzieci wybierają materiały źródłowe.

ZALETY METODY PROJEKTU:
1. Społeczne:
- rozwiązywanie problemów
- negocjacje
- ustalanie strategii działania
- przewidywanie życzeń i odczuć innych osób.
2. Rozwój intelektualny:
- uczy się: myślenia krytycznego; stawiania hipotez; przewidywania i weryfikowania przewidywań; dociekliwości; wytrwałości w dążeniu do rozwiązywaniu problemu
- pogłębianie wiedzy: swoboda inicjowania i rozwijania własnych zainteresowań poprzez samodzielny dobór działań
3.Rozwój samodzielności:
- sam określa swoje cele
- sam kieruje swoją aktywnością
- sam bierze odpowiedzialność za własną pracę
- sam sobą kieruje
- sam ocenia swoje osiągnięcia
- sam dobiera działania
- sam wybiera materiały do pracy
4. Inne zalety:
- różnorodność działań
- udział wszystkich dzieci
- samodzielność
- wzrasta poczucie własne wartości (mam sukces)
- rozwijanie kreatywności
- włączenie rodziców w realizację projektu: zbierają materiały, książki, występują w roli ekspertów, towarzyszą w wycieczkach, biorą udział w wydarzeniu kulminacyjnym itp.

Na bieżąco informujemy na naszej stronie o działaniach związanych z naszymi projektami.
Od początku tego roku realizujemy całoroczny projekt pt. "Zdrowe przysmaki-to lubią przedszkolaki".
A w lutym zrealizowaliśmy projekt pt."Dbamy o zdrowie", który trwał dwa tygodnie.
W kwietniu zrealizowaliśmy projekt edukacyjny pt."Z ekologią nam po drodze", który trwał dwa tygodnie"

Przedszkolowo.pl logo